Samhället

Nyckelord för Gokriska spelare

  • Frihet: Frihetsidealet är viktigt men samtidigt har alla olika syn på vad det är. I Nordgokra har man en idealisk bild av friheten som en kamp mot det Delanjanska förtrycket. I Sydgokra är friheten total eftersom fullkomlig anarki råder. Samtidigt finns det inte någon som kan hjälpa dig om saker går snett. Den allmänna Gokriska attityden är ”sköt du ditt så sköter jag mitt.”
  • Nord och syd: Konflikten mellan norra och södra Gokra är enorm. Det är också samtidigt en konflikt mellan laglöshet och laglydighet. Den här konflikten genomsyrar hela samhället.
  • Personlighet: Alla i Gokra strävar efter att uttrycka sin personlighet, hur den än tar sig uttryck. De är ett livligt folk och brusar lätt upp.

Kort om Gokras historia

Det har alltid funnits ett Gokra. Området som i dag utgörs av södra Gokra har så länge man kan minnas varit bebott av spetsöron. Ordet Gokra kommer från deras sedan länge glömda språk och anammades som namn på deras land. Det hörde då under riket Delanja, men hade status som självstyreområde. Många påstår att Delanjanerna inte orkade bekymra sig om det oroliga landområdet.

Riket Gokra utropades däremot för tjugo år sedan som led i det blodiga Delanjanska inbördeskriget. För sex år sedan inrättades en vapenvila och många i Gokra anser att det betyder att Delanja officiellt erkänt riket. Adeln i Delanja, å andra sidan, anser att det är dags att ta itu med upprorsmakarna en gång för alla.

 

Kort om Gokras samhälle

Riket Gokra delas naturligt i norr och söder av den så kallade Piratbukten. Det finns också en väldigt tydlig kulturskillnad mellan nord och syd: medan norra Gokra är rätt Delanjanskt till sättet (om än hårt trogna såväl landets konung och frigörare, Aldric, som revolutionen som skapade riket Gokra) är södra Gokra fortsättningsvis ett oroligt område där fullkomlig anarki råder.

I norra Gokra är samhället väldigt hierarkiskt indelat.

  • Kronan: Landets ledning. I toppen finns kungahuset, med Aldric i spetsen, som sköter om den lagstiftande makten. Utöver det har Aldric även inrättat ett Råd, som sköter om praktiska och administrativa angelägenheter. Militärens högsta styre, Juntan, räknas också till Kronan, liksom det fruktade domarväsendet Tribunalen. En hemlig, men inte desto mindre mycket mäktig maktfaktor, är spionmästarna och deras nätverk.
  • Borgarna: Adel, handelsgillen och guvernörer som styr över städerna.
  • Militären: En maktfaktor i sig. Ett land som så länge varit i krig har en stark militärmakt.
  • Bönder och arbetare: Lägst i samhällsrangen står det vanliga folket, som bara försöker leva sina liv ostörda.

Södra Gokra, å andra sidan, hör officiellt under Kronans makt men egentligen är det ett oroligt, anarkistiskt område där laglöshet råder. Piraterna (med Capitánrådet i spetsen), andra laglösa (som rövare, tjuvagillen och korrumperade guvernörer), legoknektar och äventyrare härjar fritt. I södra Gokra finns även Syndikatet, en politisk rörelse som vill avsätta kung Aldric och införa en form av om inte demokrati, så åtminstone organiserad anarki i hela riket.

 

Piraterna

Piraterna har funnits så länge man kan minnas och för många gokrer utgör de själva symbolen för frihet. Under frihetskriget stödde de Aldric i kampen, men sedan de interna oroligheterna i Gokra började för sex år sedan slog de sig fria. Det är svårt att säga vilken allmän inställning piraterna har, då varje capitán och varje besättning följer sin egen väg, men många pirater anammar den (syd)gokriska principen “sköt du ditt så sköter jag mitt” och vägrar befatta sig med politik.

Varje piratbesättning är helt självständig. De är rätt demokratiska, alltså varje man och kvinna är lika värda i de andras ögon, men samtidigt har alla sina utsedda roller som måste följas. Många pirater attackerar såväl nordbor som Delanjaner urskillningslöst, även om det är rätt vanligt att många pirater hatar nordbor.

Ungefär en gång i året träffas de mest inflytelserika besättningarna för att festa, slåss och sköta om gemensamma angelägenheter. Detta så kallade Capitánråd är det närmaste piraterna kommer till gemensamt styre, men det är också en händelse alla tar på största allvar. En oskriven regel är att ett Capitánrådsmöte utan åtminstone ett dödsfall ses som en misslyckad affär.

 

Religion och vidskepelse

Många, speciellt i Nordgokra, har en konfliktfylld inställning till religion. Detta beror på deras historia med Delanja, där religionen Måntron har en framträdande roll. Många i Gokra är därför uttalade ateister, även om ett fåtal nordbor ännu följer den Delanjanska tron på mångudinnan, där ätten Månkrona och sökandet efter sanning är viktiga komponenter.

I söder är religionen inte viktig. Däremot är vidskepelse och folktro utbredd. Det sägs exempelvis att det är dålig tur att ge sig ut på havet med en besättning som består av endast män eller endast kvinnor, och man får aldrig vara tretton personer på ett skepp.

 

Besten

Entiteten som kallas Besten förtjänar en egen rubrik. Den är hårt sammankopplad med den sydgokriska vidskepelsen, för om någon exempelvis gör fel (det är tretton personer på ett skepp, någon tar salt före capitán etc.) eller om någon säger Bestens sanna namn så kallar man på den, vilket slutar illa.

Besten är ett sjöodjur som dyrkas, fruktas och vördas av alla sjöfarare (och även nu av det fåtal besättningar som fått tillgång till luftskepp). Alla har givetvis sett den, men ingen kan ge en komplett beskrivning av hur den ser ut. Besten är en enorm haj. Nej, en valfisk. Nej, han har tentakler. Nej, det är inte en han, en hon. Och så vidare.

Det här har skapat en nästan mytisk inställning till odjuret och alla accepterar att alla har olika uppfattning om detta. Det som alla är överens om är att det finns, att det är farligt att reta upp Besten och att Besten gärna drar med sig såväl skepp som besättningar i djupet.
Men egentligen…

… Så finns Besten i verkligheten, men det är inte ett sjöodjur utan gammal Telmarteknologi. För länge sedan, då riket Telmar ännu fanns, skapade de sex stycken mäktiga väktare för att skydda riket från en bortglömd fara. Två av dessa vaktade land, två luften och två havet. De här enorma varelserna är en ohelig blandning av djur, maskin och själar och de finns ännu kvar – eller åtminstone de två havsväktarna. Det är dessa sjöfararna sett och det är de som gett upphov till myterna om Besten.

Annonser